: Slaný, Jaroslav: Diagnostika syndrómu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

Cieľom publikácie je zoznámiť čitateľov s rýchlymi a efektívnymi technikami a postupmi z oblasti medicíny, liečebnej pedagogiky, sociálnej práce a psychológie, pomocou ktorých odhaliť už prvé príznaky syndrómu CAN, a tak predísť devastácii detského tela i duše.