: Slobodová, E.: Slovenský detský rok

Populárno-náučná kniha pre deti o ľudových zvykoch a tradíciách od januára až do decembra.