: Smil, Václav: Ako naozaj funguje svet

Chcete porozumieť energii, produkcii potravín, materiálnemu svetu, globalizácii, rizikám, životnému prostrediu a budúcnosti? Publikácia ponúka vecný a kritický pohľad a pri svojom výklade ide naozaj do hĺbky a každú tému rozmieňa na drobné.