: Sofokles: Antigona

Pre deti

Grécka tragédiapríbeh Antigony v Tébach a jej snaha uctiť si telo jej zosnulého brata-búri sa proti svetským zákonom. Po smrti kráľa Oidipa a jeho dvoch synov Polyneikesa a Eteoklesa sa vlády ujal ich strýko Kreón. Nový tébsky kráľ vydá rozkaz, že iba Eteokles smie byť pochovaný so všetkými poctami. Jeho brat Polyneikes, ktorý sa pokúšal dobyť Téby, si podobný pohreb nezaslúži, a preto má ostať nepochovaný napospas divej zveri.