: Sokol, Michal: Digitalizácia a umelá inteligencia v obchodných spoločnostiach

Monografia sa venuje aktuálnej téme digitalizácie v oblasti korporátneho práva s konkrétnejším zameraním sa na úroveň digitalizácie súvisiacich procesov. Autor na viaceré otázky ponúka aj rámcové odpovede.