: Soviar, J.: Nemaľuj ženu na stenu

Slovenská poézia, v ktorej autor zachytáva súčasnú dobu a pocity.