: Sťahel, Richard: Pojem krízy v environmentálnom myslení

Pre dospelých

Cieľom tejto práce je prispieť k objasneniu toho, aké významy pojem ekologickej či environmentálnej krízy nadobudol v environmentálnom myslení približne za polstoročie jeho používania a identifikovať, ktoré významové aspekty v ňom pretrvávajú z minulosti a ktoré sú nové.