: Staviarsky, V.: Rinaldova cesta

Novela o pitoresknej púti mladého rómskeho chlapca Rinalda za rodinným šťastím. Dobrodružný, vtipný, ale i citlivý príbeh, ktorého silnou devízou je jeho sociálno-kritický rozmer, je zároveň pútavou sondou do života rómskej komunity.