: Štefánik, Martin a kol.: Panovnícka moc v stredoveku : Legitimita – atribúty – reprezentanti

Kolektívna monografia zaoberajúca sa Veľkou Moravou v období, keď ešte nebola plne vyvinutým stredovekým štátom, no disponovala už jeho základnými atribútmi. Úplnú monarchickú moc podľa nemeckého vzoru dobudoval s pomocou dôsledne koncipovanej cirkevnej organizácie a kristianizácie zakladateľ Uhorského kráľovstva Štefan I. Od 13. st. sa začal patrimoniálny uhorský štát postupne premieňať na volenú stavovskú monarchiu.