: Steiner, George: Lekcie majstrov

Kniha nás sprevádza dejinami vzťahu Majstrov a ich učeníkov od antiky po súčasnosť. Sokrates a Alkibiadés, Ježiš a Judáš, Dante a Vergílius, Abélard a Heloisa, Faust a Wagner, M. Brod a F. Kafka, a mnohí ďalší sa pred nami vynárajú v príbehoch vzájomného dialógu, obdarúvania, lásky a rešpektu, ale aj vzbury, popretia, zrady a odmietnutia