: Štelbaská, Z.: 15-roční

Pre mládež

15-roční uzatvárajú  trilógiu a prostredníctvom  pútavých príbehov umožňujú nahliadnuť do komplikovanej reality mladých, blúdiacich kdesi medzi svetom detí a svetom dospelých. Prezrádzajú, čím všetkým musia prejsť, kým si tu nájdu svoje miesto.