: Strýčková, Katarína: V ženskom rode : 30 rozhovorov s inšpiratívnymi ženami

Výber najlepších rozhovorov rovnomenného podcastu prináša výnimočné ženské príbehy a predovšetkým inšpiratívnu, obohacujúcu ženskú životnú skúsenosť. Ponúka priestor vnímať a prijímať ženský pohľad na svet, učiť sa akceptovať rôznorodosť a tiež nebáť sa postaviť za hodnoty ľudskosti, slušnosti a čestnosti v slovenskej spoločnosti.