: Sullivan, R.: Stalinova dcera

Výjimečný a bouřlivý život Světlany Allilujevové –životopis Svetlany Allilujevovej, ženy odsúdenej žiť v tieni svojho otca, zlopovestného sovietskeho diktátora Josifa Stalina.