: Superjednoduchá chémia : stručná a prehľadná študijná príručka pre 2. a 3. stupeň škôl

Podrobná, ilustrovaná publikácia vás rýchlo presvedčí o tom, že chémia je zrozumiteľná a fascinujúca! Kniha je rozdelená do 15  kapitol, pričom jednotlivé témy sú zhrnuté v časti Kľúčové fakty. Chemické deje sú znázornené ilustráciami, prehľadne sú tu vysvetlené aj jednotlivé vedecké koncepcie.