: Suvák, Vladislav: Umenie reči medzi sofistikou a sokratikou

Zámerom tejto práce je sústrediť sa na vybrané aspekty formovania rečníctva ako nového umenia na pozadí diskusií medzi prvou generáciou rečníkov, sofistov a sokratovcov ako aj na procesy, ktoré viedli v starom Grécku k zrodeniu umenia reči na prelome 5.-4. storočia pred Kristom.