https://carmen.kniznicapetrzalka.sk/Carmen/sk/detail/1855217?st=SMART&d=2940&q=vojnov%C3%A1+bratislava+1939-1945&w=ALL&p=1&t=GOOGLE&s=relevance#.XsZRuf8zaUk: Szalay, Peter: Vojnová Bratislava 1939-1945

Pre dospelých

Príbeh o architektúre a meste, budovanom v zložitých časoch vojnovej a povojnovej konjunktúry. Je to mozaika poskladaná zo života vojnovej Bratislavy, osudov architektov a staviteľov, z tragédií, zlyhaní aj víťazstiev, ktoré mesto prežilo. Autori cez príbehy domov, námestí a celých štvrtí odkrývajú meniacu sa mapu histórie mesta počas najničivejšej vojny akú naša civilizácia zažila.