: Tetourová, M.: Maľované čítanie. Najznámejšie príslovia

Pre deti

Známe príslovia, vyrozprávané tak, aby im porozumeli aj malé deti, nielen pobavia, ale i poučia.