: Thomas, Shannon: Uzdravenie zo skrytého týrania : Cesta štádiami zotavovania po psychickom zneužívaní

Odborná publikácia sa zaoberá psychickou manipuláciou, domácim násilím, týraním a následne jednotlivými fázami zotavenia cez zúfalstvo, vzdelávanie, prebudenie, hranice, obnovu a udržiavanie. Na záver môžete nájsť osobnú reflexiu autorky na dané témy, ktorá čitateľovi pomôže pri hlbšom uplatňovaní týchto šiestich stupňov zotavenia.