: Thorpe, S.: Mysli jako Einstein

Pre dospelých

Odhaľuje dômyselné spôsoby riešenia problémov pomocou techník, ktoré užívali najväčší myslitelia ako napr. Albert Einstein, Alexander Graham Bell alebo Google. Pomocou kapitoly o najnovších neurovedeckých objavoch o myšlienkových procesoch ponúka úžasné a originálne riešenie každodenných problémov v oblasti obchodu, tvorivej práci, rodičovstve a v neposlednej rade sa naučíte, ako zlepšiť vzťahy na pracovisku i v rodine pomocou zábavných techník.