: Tkáčová, Ľubomíra; Magurová, Dagmar; Grešš Halász, Beáta: Inovatívny prístup v starostlivosti o pacienta s chronickým ochorením v kontexte Wagnerovho modelu

Vysokoškolská učebnica sa zaoberá teoretickými východiskami problematiky chronických ochorení, ktoré sú dnes hlavnou príčinou úmrtí a invalidity. Wagnerov model ponúka konkrétny organizačný prístup k starostlivosti o takýchto ľudí. V knihe spomínané východiská sú predpokladom pre prepojenie teórie s ošetrovateľskou praxou.