: Tokarczuk, O.: Běguni

Pre dospelých

Beguni (Pútnici) boli príslušníci ruskej pravoslávnej sekty z osemnásteho storočia. Verili, že svet je dielom diabla a ten má najväčšiu moc nad ľuďmi, ktorí stoja na mieste. Dej je postavený na kultúrnom fenoméne: cestovaní. Prečo ľudia cestujú, prečo nezostávajú na mieste? Odkiaľ sa berie ľudský nepokoj, potreba premiestňovať sa.