: Tokarczuk, Olga: Empúzion

Historický román, kde na pozadí príbehu mladého študenta Mieczysława Wojnicza prichádzajúceho sa liečiť do sanatória pre pľúcne choroby uprostred hôr, máme možnosť sledovať, ako sa mužské osadenstvo penziónu pri poháriku miestneho likéru ponára do diskusií a intelektuálnych polemík o dôležitých témach, otázkach meniacej sa politickej mapy Európy, rozmachu technológií a kultúry, rozvoji psychoanalýzy, kľúčových otázkach týkajúcich sa rovnosti, práv žien.