: Tomé, Ester: Vynálezy : Čo? Ako? Prečo?

Populárno-náučná kniha pre deti oboznamuje čitateľa s najpozoruhodnejšími vynálezmi v histórií je plná fascinujúcich faktov a zaujímavostí. Jednoduché pokusy pomáhajú preveriť si získané znalosti z knihy.