: Tremblay, L.: Citrusový sad

Pre dospelých

Ahmad a Azíz sú dvojičky a obaja by mohli pokojne žiť v tieni citrónovníkov, keby jedného dňa z neba nepriletela bomba a keby ich prarodičia nezomreli v dome, ktorý bol zrovnaný zo zemou. Do citrónovníkového sadu prichádzajú muži a žiadajú pomstu za preliatu krv. Ahmad, ak to však nie je Azíz, je vybraný, aby v mene spravodlivosti priniesol tú najvyššiu obeť. Živí i mŕtvi, všetci musia zaplatiť mučenícku daň. Psychologický román, v ktorom pre synov je to dobrodružstvo, pre otca povinná obeť a pre matku Sophiina voľba.