: Třeštík, Michael: Umění vnímat architekturu pro děti a rodiče

Jednoducho a s nadhľadom vysvetlené historické, štýlové a technické súvislosti – od Stonehenge až po moderné stavby. Ako o architektúre premýšľať, čo si na nej všímať, o čom pochybovať a nad čím žasnúť. Nie je potrebné všetko vedieť, dôležité je hlavne nezaujato vnímať.