: Trnovec, Silvester: Afrika : neznámy kontinent

Poznatky o Afrike objektívnou, vyváženou a zároveň čitateľsky príťažlivou formou prináša cenné štúdie, ktoré približujú súčasnú aj dávnejšiu Afriku – a každý, kto sa o Afriku zaujíma, si nájde svoju tému, ktorá obohatí jeho vedomosti o tomto zaujímavom kontinente.