: Tučková, Kateřina: Bílá voda

Spoločenský román, v ktorom sa prelína príbeh mladej ženy zo začiatku 21. storočia s udalosťami spojenými s temným obdobím kláštora Bílá Voda, kde v priebehu náboženskej perzekúcie za komunistického režimu boli násilím internované rehoľníčky.