: Uherík, Anton: Ľudský génius a civilizácia

Pre dospelých

Autor analyzuje človeka z hľadiska psychologického, filozofického a gnozeologického. Vychádza z nesporného a nemenného faktu, ktorý hovorí, že táto ľudská bytosť od samého počiatku mala vo vienku  geneticky daný tvorivý potenciál, ktorý uplatňovala v podmienkach.