: Uličiansky, Ján: Malá princezná

Roztomilá rozprávka o malom nenarodenom dievčatku stretávajúceho sa s pánom Spisovateľom a hľadajúcom svoj domov. Éterické dievčatko cez steny vstupuje do domovov susedov a pritom stretáva ľudí, ktorí jej hľadanie mamičky nevnímajú ako volanie o pomoc, pretože sú zahľadení do seba.