: Ulická, Ľudmila: O tele duše

Psychologicko-filozofické príbehy, kde Ľudmila Ulická skúma telo aj dušu svojich hrdinov a opisuje ich v zlomových okamihoch života, keď telesné nemožno oddeliť od duševného.