: Umberto Eco: O televizi. Práce z let 1956-2015

Dielo  určené všetkým čitateľom, ktorí chcú spoznať rôzne stránky televízie ako svojbytného javu. Autorove práce na danú tému z rokov 1956-2015 – eseje, príspevky prednesené na kongresoch i novinové články. Úvahy v nich obsiahnuté pokrývajú rozsiahle časové obdobie od prvých vysielaných programov až do dnešných čias, kedy sa k televízii pridružuje internet a sociálne siete.