: Vácha, Jiří: Meze darwinismu

Autor, emeritní profesor Masarykovej univerzity, lekár a filozof vo svojej  knihe zhŕňa súčasnú vedeckú kritiku darwinizmu, ale celý problém rozširuje ešte o vedomie, ako najšpecifickejšiu vlastnosť živých bytostí.