: Vagačová, M.: Ako prežiť rodičovstvo : láskavý sprievodca rešpektujúcim prístupom

Kniha ponúka odlišný prístup k dieťaťu, než väčšina z nás zažila v detstve. Vo vzťahu zdôrazňuje rešpektujúce a dôstojné zaobchádzanie. Povzbudzuje rodičov, aby sa nebáli byť sami sebou, mali sa radi aj s chybami a nezabúdali na každodenné radosti.