: Valeria Parella: Encyklopédia ženy: doplnenie

Pre dospelých

Encyklopédie, ktoré pre ženy vychádzali v 60. rokoch v Taliansku jasným a definitívnym spôsobom vysvetľovali všetko, čo mala žena vedieť. Od výživy po šport, od pravidiel, ako byť bezchybnou paňou domu, až po zásady, ktoré vštepiť deťom. Chýbala jediná téma: šuška. Amanda – vážená univerzitná profesorka na katedre architektúry, 53-ročná Neapolčanka, sa to chystá hneď napraviť, porozprávať o nej od A po Z.