: Vaľo, M.: Nebo, peklo, politika : spoveď generálneho prokurátora

Pre dospelých

Kniha prináša kritický pohľad na postoje politikov a vlastný osud počas rokov pôsobenia na prokuratúrach. Otázky a odpovede bývalého zástupcu generálneho prokurátora SR.