: Valuch, Jozef: Kybernetické hrozby v kontexte medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti

Pre dospelých

Publikácia sa zaoberá medzinárodnoprávnymi aspektmi kybernetických operácií ako novým druhom hrozieb v čase meniaceho sa bezpečnostného prostredia, ktoré sa čoraz viac stávajú neoddeliteľnou súčasťou našich každodenných životov.