: Vanek Martin: Opera nehryzie!

Ak ju nepoznáte, tak  môže byť pre vás obrovskou zelenou príšerou, ktorá vás bude strašiť, našťastie máte možnosť sa o opere dozvedieť niečo, čo vás strachu a obáv z nej zbaví!