: Vargová, Jana: Marian Varga : Nebo, peklo, raj

Neautorizovaná, zato však mimoriadne živá biografia je zostavená z množstva rozhovorov, fikcií, anekdot, ale predovšetkým autentických mini príbehov od jeho spolupútnikov, ľudí, ktorí spoluvytvárali  jeho svet a priamo sa dotýkali jeho zložitej,  no charizmatickej osobnosti, pretože v plnej miere zakúsil svoje nebo, peklo i raj.