: Vargová, M.: Multikultúrna výchova a jej aplikácia v predprimárnom vzdelávaní

Pre dospelých

Monografia sa zaoberá problematikou multikultúrnej výchovy v bezprostrednej aplikatívnej kurikulárnej pozícii v predprimárnom vzdelávaní.