: Varró, D.: Nie, nie, nie, veru veru nie

Veselé básničky doplnené vtipnými ilustráciami, plné detských otázok a odpovedí o každodenných činnostiach.