: Važanová, M.: Sprisahanie v Prešporku

Pre dospelých

Historický román z prvej polovice 18. storočia na sklonku vlády cisára Karola VI. Na osobný príkaz grófa Pálffyho prichádza do Prešporka poručík Félix Šarkan. Zaľúbi sa do krásnej grófky Elenky, ale ich láske neprajú mocenské intrigy jej strýka grófa Balassu. V jeho snahe mu napomáha zhýralý gróf Ľudovít Király, ktorý sa domáha Elenkinej lásky a stáva sa Félixovým nepriateľom.