: Velikić, D.: Vyšetrovateľ

Pre dospelých

Správa o matkinej smrti zastihne hlavného protagonistu románu v Budapešti a stáva sa podnetom na otvorenie emotívnej čiernej skrinky, hybnou silou, čo rozpletá vrstevnaté rodinné príbehy. Po jej smrti v odkrývaní minulosti pokračuje jej syn a vedie priam k detektívnemu prenikaniu do každodennosti, ktorá už neexistuje.