: Vojta, V.: Vojtův princip : svalové souhry v reflexní lokomoci a motorické ontogenezi

Pre dospelých

Terapeutický koncept, ktorý je dnes neodmysliteľnou súčasťou modernej fyzioterapie v neurológii, ortopédii, chirurgii ako u detských, tak u dospelých pacientov.