: Vojtová, Hana: Trauma a disociace : bolest vnitřního rozdělení

Súčasné vedecké poznatky z psychotraumatológie a neurobiológie prináša súcitné vysvetlenie skúseností traumatizovaných ľudí. Vysvetľuje disociáciu ako pozadie posttraumatickej symptomatiky, popisuje ako sa  prejavuje vo vzťahoch a čo je pre traumatizovaných ľudí zaťažujúce a čo liečivé.