: Voľanská, Ľ.: V hlave tridsať, v krížoch sto. Starnutie v autobiografiách v Bratislave a Viedni

Pre dospelých

Staroba a starnutie sa stále častejšie stávajú predmetom mediálneho sociálno-politického i výskumníckeho záujmu. Autorku zaujímali motivácie správania sa a činností starých ľudí, ich postoje k vlastnému správaniu a konaniu a sleduje ambivalentné vnímanie staroby vo verejnom a odbornom diskurze prepojené s vnímaním starými ľuďmi v súvislosti s hranicami staroby.