: Von Bremzen, Anya: Národné jedlá

Kulinárske jedlo, ktoré je silne spojené s konkrétnou krajinou a možno ho považovať za národné jedlo z rôznych dôvodov. Dozvieme sa o rôznych národných jedlách, zisťujeme o nich čo najviac a snažíme sa pochopiť ich význam pre rôznych ľudí i národ.