: Vondráková, E.: Nezamestnanosť ako sociálny fenomén v spoločnosti

Zaoberá sa príčinami, dôsledkami, spôsobom života, životnej úrovni a taktiež politikou zamestnanosti a poukazuje na etapy a metódy práce sociálneho pracovníka s klientom.