: Vörös, László: Politická korupcia na území Slovenska a Čiech v 19. a 20. Storočí

Autori sa zamerali na skúmanie rôznych aspektov politickej, oficiálnej, systémovej a organizovanej korupcie v Uhorsku, na Slovensku a v Československu v 19. a 20. storočí.