: Vrzgulová, M.: Rozprávanie a mlčanie: medzigeneračná komunikácia v rodine

Pre dospelých

Autori analyzujú rôzne aspekty medzi generáciami  a za najväčšiu výzvu pre budúce výskumy považujú  zachytenie ambivalencie vzťahov a komunikácie v súvislosti s konfliktami medzi nimi.