: Ward, J.M.: Jozef Tiso: kňaz, politik, kolaborant

Pre dospelých

Komplexný obraz jednej z najrozporuplnejších postáv európskych dejín 20. storočia. Autor sa nevyhýba ani najkontroverznejším kapitolám jeho života , zodpovednosti za vyvlastnenie, deportácie a napokon aj vraždenie slovenských židov. Zachytáva Tisa ako človeka presvedčeného o poslaní katolicizmu, vášnivého nacionalistu a chladne uvažujúceho politika, odhodlaného chrániť svoju reputáciu aj manévrovací priestor.